Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Димитър Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 и съгласно предложението от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, образува дисциплинарно производство срещу Димитър Николов Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Прокурорската колегия определи тричленен дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно нарушение по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, както следва: Незабравка Стоева – председател и докладчик, и членове -  Васил Петров и Магдалена Лазарова.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд