Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши на 11.09.2017 г. от 10.00 ч. да се проведе изслушване на кандидатите за председател на Върховния административен съд

20 юли 2017 година

Пленумът на ВСС, обяви на основание чл. 173 от Закона за съдебната власт изслушването на кандидатите в откритата процедура за избор на председател на Върховния административен съд да се проведе от 10.00 часа на 11.09.2017 г.

С решение по протокол № 15/11.05.2017 г. Пленумът на ВСС прие Хронограма за избор на председател на ВАС, съгласно която изборната процедурата бе открита на 25.05.2017 г., а крайните срокове за предоставяне на въпроси и становища към предложените кандидати – 04.09.2017 г., публикуването им на сайта на ВСС – 08.09.2017 г., а изслушването и гласуването на кандидатите – 11.09.2017 г.

Кандидатите за председател на Върховния административен съд са двама – съдии от ВАС - Георги Златев Чолаков и и Соня Атанасова Янкулова.

В раздела „Процедура за избор за председател на ВАС“ на интернет сайта на ВСС са публикувани документите, регламентиращи изборната процедура, предложенията за издигане на двете кандидатури, кадрови справки, концепциите на кандидатите, докладите на Комисията по „Професионална етика“ за притежаваните нравствени качества и на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия за професионалните качества на кандидатите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд