Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Главният секретар на ВСС ще определи представители на администрацията за участие в Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието и защита на личните данни“

20 юли 2017 година

Пленумът на ВСС възложи на главния секретар на ВСС да определи експерти от администрацията, съобразно компетентността им, за участие в  Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието и защита на личните данни“ към Съвета по европейски въпроси (СЕВ). Работната група е създадена на основание ПМС № 85 от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз и се ръководи от Министерството на правосъдието.

Дейността ѝ обхваща правното сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси, както и въпроси от материалното гражданско и наказателно право, и защита на личните данни, които са предмет на обсъждания в работните групи към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

С решение на ВСС по протокол № 10 от 25.02.2016 г. за участник в състава на Работната група е определена Милка Итова – член на Съвета.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд