Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри две длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София

20 юли 2017 година

По предложение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт две щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Раднево, и в Районен съд – Кубрат. На същото основание са разкрити две щатни длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София.

Решенията са взети по предложение на Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд