Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Веселина Ставрева – съдия в Софийския градски съд

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева – съдия в Софийския градски съд, като не взе решение поради гласуване с равен брой „за“ и „против“.

Дисциплинарно дело № 2/2016 г. е образувано по предложение на петима членове на ВСС за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт като е предоставила материали по наказателно дело, без да има необходимата компетентност. С решение от 20.06.2017 г. дисциплинарният състав предлага на Съдийската колегия да приеме, че съдия Ставрева не е извършила посоченото нарушение. С решение по протокол № 28/04.07.2017 г. Колегията ѝ предостави възможност да бъде изслушана или да даде писмени обяснения, с които се  запозна днес.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд