Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Петко Минев – съдия в Окръжен съд – Пловдив

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“ прие предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 7/2016 и не наложи дисциплинарно наказание на Петко Иванов Минев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, като прие, че той не е извършил дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело № 7/2016 г. е образувано по предложение на главния прокурор за налагане на наказание на Петко Минев – прокурор при Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с осъществени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

След спечелен конкурс той е назначен на длъжност съдия в Окръжен съд – Пловдив.

Въз основа на събраните доказателства дисциплинарният състав по делото не е установил, че с предоставен му за ползване автомобил, като прокурор Минев е получил вид материална облага, с която да е нарушил принципите за почтеност, безпристрастност и благоприличие, тъй като е констатирано, че ползвал предоставен му от приятел автомобил като плащал поддръжката му в синхрон с разходите за лизинговите вноски. Не са събрани доказателства, че предоставянето за ползване на лекия автомобил е целяло да осуети наказателна или друга отговорност на собственика му, както и получаване на незаконни облаги срещу предоставяне на услуги от страна на Петко Минев. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд