Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарни производства срещу десет съдии от Софийския районен съд

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува по предложения на Инспектората към Висшия съдебен съвет дисциплинарни производства срещу 10 съдии от Софийския районен съд.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт е образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на

Йоана Милчева Генжова – изпълняващ функциите заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд, ръководител на Първо гражданско отделение в СРС, Иванка Петрова Болгурова – съдия в Софийския районен съд, Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийския районен съд, Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийския районен съд, Любка Емилова Голакова – съдия в Софийския районен съд, Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийския районен съд, Никола Николов Попов – дисциплинарно освободен от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 17/25.04.2017 г., т. 3., в процедура на обжалване; Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийския районен съд; Емилиян Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд; Мария Иванова Иванова–Ангелова – съдия в Софийския районен съд.

Предложенията са във връзка с резултатите от проверки, извършени от ИВСС по сигнали срещу работата на 17 съдии от Софийския районен съд. Констатирано е, че сигналите по отношение на съдиите Аделина Андреева, Даниела Стоева и Ангелина Боева не са основателни. ИВСС предлага на Съдийската колегия да образува дисциплинарно производство срещу съдиите от СРС: Любка Голакова, Александър Ангелов, Йоана Генжова, Методи Шушков, Никола Попов, Иванка Болгурова, Йорданка Ваклева, Емилиян Лаков, Мария Иванова–Ангелова, и предлага на изпълняващия функциите „председател“ на СРС Стефан Милев, с оглед правомощията му по чл. 311, т. 1 от ЗСВ, да образува дисциплинарно производство срещу съдия Иванка Митева. По отношение на съдиите от СРС Петя Стоянова, Нели Маринова, Даниела Шанова и Николай Николов, е направена препоръка до председателя на СРС да предприеме всички възможни дисциплиниращи действия.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд