Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Елена Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград.

Дисциплинарното дело е образувано по предложение на Живка Петрова – административен ръководител-председател на Районен съд – Свиленград, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗСВ – бездействие, което неоправдано забавя производството по наказателно дело по описа на съда, и като действие, което накърнява престижа на съдебната власт.

С решение на Съдийската колегия по протокол № 30/18.07.2017 г. съдия Тодорова е санкционирана с дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ „понижаване в ранг за срок от 1 година“ във връзка с неспазване на предвидените в процесуалните закони срокове. То е наложено по предложение на Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд