Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание срещу Петя Георгиева Крънчева–Тропчева – съдия в Софийския градски съд.

То е образувано по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, във връзка с Акт за резултати от извършена от Инспектората към ВСС проверка в съда, в който са констатирани допуснати от съдия Крънчева-Тропчева нарушения по разпределени ѝ дела. Председателят на СГС посочва данни за системни дисциплинарни нарушения на съдия Крънчева-Тропчева по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

С решение по протокол № 30/18.07.2017 г. Съдийската колегия на ВСС образува второ дисциплинарно производство срещу нея по предложение на председателя на СГС за допуснати нарушения в администрирането на дела и професионалната ѝ дисциплина.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд