Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарни производства срещу четирима съдии в Софийския районен съд

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на четирима съдии в Софийския районен съд - Методи Орлинов Лалов, Мирослав Тодоров Петров, Даниела Красимирова Тошева и Върбан Тодоров Върбанов. Дисциплинарните дела са образувани по предложение на Стефан Емилов Милев – изпълняващ функциите председател на Софийския районен съд.

В предложението за образуването му се посочват допуснати от съдия Лалов нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и накърняващи престижа на съдебната власт. Това е трето дисциплинарно производство срещу съдия Лалов.

В предложението за образуване на дисциплинарното дело срещу Мирослав Петров е посочено системно неизпълнение на служебни задължения по изготвяне на дължими съдебни актове (решения и мотиви) и постановяването им в предвидените в НПК процесуални срокове по общо 152 дела.

По отношение на съдия Тошева е посочено системно неизпълнение на служебни задължения по изготвяне на дължими съдебни актове (решения и мотиви) и постановяването им в предвидените в НПК процесуални срокове по общо 249 дела.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Върбан Върбанов е аргументирано със системно неизпълнение на служебни задължения по изготвяне на дължими съдебни актове (решения и мотиви) и постановяването им в предвидените в НПК процесуални срокове по общо 442 дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд