Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие решение на Административен съд – Враца за отмяна на дисциплинарно наказание на Евгени Ангелов – съдия в Районен съд – Мездра

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение на Административен съд – Враца, влязло в сила на 22.06.2017 г., с което се отменя заповед на административния ръководител – председател на Районен съд – Мездра, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Евгени Божидаров Ангелов – съдия в Районен съд – Мездра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд