Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Доклад – анализ за изпълнението на Комуникационната стратегия на Съвета за 2016 г. и План за действие за дейността по нея през 2017 г.

27 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад – анализ на ВСС за 2016 г. в изпълнение на Механизма за мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014–2020. С него за първи път се прави оценка на изпълнението на Стратегията за цяла календарна година. Констатира се постигане на по-добра ритмичност, планираност и обезпеченост на основните комуникационни дейности. Информацията за напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия от ВСС се включва за първи път в Годишния доклад на Съвета за 2016 г.

Пленумът на ВСС прие План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2017 г., който обобщава планираните дейности от всички органи на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд