Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Актове на Гражданския съвет към ВСС

27 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 19 от Раздел V от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС прие за сведение Акт № 83 относно изпращане на становището на административния ръководител – председател на Административен съд – Хасково, на вниманието на Министерството на правосъдието с препоръка за продължаване на дейността на работната група за промяна на Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи; както и Акт № 84 за приемане на Съюза на съдебните заседатели в България за член на Гражданския съвет към ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд