Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще изрази становище след запознаване с приетия днес ЗИД на ЗСВ

27 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде мандат на Комисията „Правни и институционални въпроси“ да изготви становище по приетия днес от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Членовете на Съвета дискутираха предложената нова редакция на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, която предвижда възможност магистрат да бъде отстранен от длъжност при привличането му като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер до приключване на наказателното производство, като единствената  конституционна и законова възможност да бъде освободен от длъжност след приключването му е само при наложено наказание „лишаване от свобода“. Предлаганата промяна лишава кадровия орган от правото на преценка за прилагане на мярката „отстраняване от длъжност“, не предвижда никакво право на защита на магистрата и възможност да поиска преразглеждане на мярката, създава условия за дисбаланс на правата на съдиите, прокурорите и следователите и обществения интерес от отчетност, почтеност и доверие към магистратите при упражняване на правосъдната дейност.

Обърнато бе внимание и на предлаганото изменението на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ относно възстановяването на членовете на ВСС след изтичане на мандата им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд