Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи трима младши съдии на длъжност „съдия“ в районни съдилища

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт назначи трима младши съдии в районни съдилища, считано от датата на встъпване в длъжност:

  1. Валерия Родопова Диева – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд;
  2. Николай Николов Чакъров – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд;
  3. Боян Христов Косев – младши съдия в Окръжен съд – Габрово, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Габрово.

Те са назначени по обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 5/30.01.2014 г. след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, удължен с решение на Съдийската колегия по протокол № 26/20.06.2017 г., т. 9.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд