Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за атестиране на съдия за период, в който е заемал длъжността „инспектор в ИВСС“

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 50, ал. 2 от Закона за съдебната власт откри процедура по оценка на дейността на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийския градски съд, командирована във Върховния административен съд, за периода 23.04.2012 г. – 14.03.2016 г., в който е заемала длъжността „инспектор в ИВСС“.

Колегията определи временна комисия в състав членовете на ВСС Галина Карагьозова, Димитър Узунов и Светла Петкова, която да подпомогне Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия при извършване на съответните действия по оценка на дейността на съдия Йосифова за периода, в който е заемала длъжността „инспектор в ИВСС“.

Временната комисия е определена на основание чл. 15 и следващите от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд