Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни производства срещу Методи Лалов – съдия в Софийския районен съд

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини дисциплинарно дело № 18/2017 г. и дисциплинарно дело № 44/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийския районен съд, в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело № 18/2017 г.

Те са образувани за установяване на извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд