Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря дисциплинарно дело срещу Никола Попов – дисциплинарно освободен от длъжност „съдия“

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на ВСС срещу Никола Николов Попов – дисциплинарно освободен от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд с решение на Колегията по протокол № 17/25.04.2017 г., т. 3 до решаването с окончателен съдебен акт на дисциплинарното дело № 1/2016 г. по описа на ВСС.

Производството по дисциплинарно дело № 38/2017 г. е образувано по предложение на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание за продължаващо неизпълнение на служебните задължения от страна на съдия Попов. Срещу него през 2016 г. са образувани още три дисциплинарни производства, обединени с решение на Съдийската колегия на ВСС в едно общо производство по дисциплинарно дело № 1/2016 г. по описа на ВСС. С решение по протокол № 17/25.04.2017 г.  Колегията е наложила на съдия Попов дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ за извършени от него нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗСВ. Това решение е обжалвано пред Върховния административен съд. По тази причина Колегията спря производството по дисциплинарно дело № 38/2017 г. до решаване с окончателен съдебен акт на дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 1/2016 г. по описа на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд