Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни производства срещу Емилиян Лаков – съдия в Софийския районен съд

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 26/2017 г. и по дисциплинарно дело № 40/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Емилиян Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело № 26/2017 г.

Дисциплинарните дела са образувани за установяване на извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд