Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини три дисциплинарни производства срещу Петя Крънчева-Тропчева

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 20/2017 г. и по дисциплинарно дело № 22/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд, в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело № 20/2017 г.

Колегията обедини също производството по дисциплинарно дело № 20/2017 г. и по дисциплинарно дело № 43/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Петя Крънчева-Тропчева - съдия в Софийския градски съд, в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 20/2017 г. Те са образувани за установяване на извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд