Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие два акта на Гражданския съвет към ВСС

3 август 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 19 от Раздел V  от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС, прие за сведение актове на Гражданския съвет към ВСС, гласувани на последното му заседание на 28.07.2017 г. Приети са Акт № 85 относно отчетността за изпълнението на пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Акт № 86 относно изпращане на предложение до президента на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд