Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС изрази становище във връзка с прилагане на мярката „временно отстраняване от длъжност“ на магистрат

10 август 2017 година

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС проведе извънредно заседание във връзка с писмо от Народното събрание, с което е предоставен текстът на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 44-то Народно събрание на 27.07.2017 г. и изпратен с писмо от 28.07.2017 г. на Президента на Република България.

Комисията изрази становище по чл. 230, ал. 1 от ЗИД на ЗСВ, според който „Когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство…“

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС призовава органите, които участват в законодателния процес във всички негови фази, да потърсят решение, което не създава за съдиите, прокурорите и следователите условия за неоправдано лишаване от правото да упражняват професията си и надвишаващо обществения интерес от прилагането на мярката „временно отстраняване от длъжност“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд