Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИИ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОРИ” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Във връзка с обнародвания в ДВ бр. № 65/11.08.2017 г. Закон за изменение и допълнение на ЗСВ и въведените с него изменения в чл. 195, ал. 1 от ЗСВ, одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, следва да подадат НОВА декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ (pdf doc), в срок до 11 септември 2017 г.

Публикувано на 14 август 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд