Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Възстановен е достъпът до интернет сайтовете на 30-те съдилища в домейна court-bg.org и acbl.bg

 

Отстранен е техническият проблем, затрудняващ достъпа до интернет сайтовете на 30-те съдилищата в домейна court-bg.org и  acbl.bg, с което е възстановен достъпа до тях.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд