Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри и насрочи процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

 • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен;

 • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград;

 • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра.

  На основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт е открита процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, поради изтичащ мандат на 08.10.2017 г.

  Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува и на интернет сайта на Съвета.

  Определена е дата – 27.09.2017 г., за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура.

   

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд