Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши трима прокурори в окръжни прокуратури

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС повиши с отделно гласуване трима прокурори:

  1. Константин Илиев Сулев – прокурор в Софийска районна прокуратура, е повишен в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура;

  2. Тереза Петрова Скорчева–Витанова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, е повишен в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура;

  3. Тони Иванова Петрова–Игнатова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград.  Повишаването е на основание чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд