Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести прокурор в Софийска районна прокуратура по второ класиране в конкурс

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в изпълнение на разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във връзка с §210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ с оглед резултатите от класирането по обявения по протокол № 5/08.06.2016 г. конкурс, премества Диана Георгиева Динкова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, на длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд