Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС проведе предварително атестиране на магистрати и повиши в ранг 12 магистрати

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на шестима прокурори от районни прокуратури в страната.

С решение от днес Колегията повиши на място в ранг шестима прокурори от две апелативни, две окръжни и две районни прокуратури.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд