Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС съгласува предложената Таблица № 1 на ВСС за определяне на основните заплати на магистратите

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съгласува предложената Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и утвърди Класификатора на длъжностите в администрацията в Прокуратура на Република България на основание чл. 341 от Закона за съдебната власт, в сила от 01.09.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд