Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие обобщена информация за дейността на Прокуратурата и на НСлС

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 2017 г., както и статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото шестмесечие на 2017 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към СГП и следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд