Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС приключи конкурсната процедура по конкурс за преместване на магистрати в районни и окръжните прокуратури и във Военно-окръжна прокуратура - София

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приключи конкурсната процедура по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/08.06.2016 г. конкурси за преместване в длъжност „прокурор“ в 15 районни прокуратури, за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в 6 окръжни прокуратури и във Военно-окръжна прокуратура – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд