Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Александър Добрев за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районна прокуратура – Котел

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Александър Александров Добрев – прокурор в Районна прокуратура – Търговище, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Котел, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Назначението е предложено от главния прокурор Сотир Цацаров, предвид предсрочното прекратяване на мандата на административния ръководител на Районна прокуратура – Котел.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд