Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Стоян Вараджаков от длъжността „заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново

7 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Стоян Илиев Вараджаков от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново, както и от длъжността „прокурор“, считано от 20.09.2017 г.

Решението е взето по негова молба на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд