Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС напомня на магистратите за задължението им по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

7 септември 2017 година

Висшият съдебен съвет напомня на членовете на ВСС, инспекторите в Инспектората към ВСС и главния инспектор на ИВСС, както и на съдиите, прокурорите и следователите за задължението им по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд