Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С 20 гласа „за“ Пленумът на ВСС избра Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд

11 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра с 20 гласа „за“ Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. Другият кандидат Соня Янкулова - съдия във ВАС, получи 5 гласа „за“.

Кандидатурата на Георги Златев Чолаков – съдия във ВАС, бе предложена от Пленума на Върховния административен съд.

Повече от два часа продължи обсъждането на двете кандидатури за председател на Върховния административен съд Георги Чолаков и Соня Янкулова. Кандидатурата на съдия Чолаков бе подкрепена от председателя на ВАС Георги Колев и члена на ВСС Юлиана Колева.

В своите изказвания те посочиха, че съдия Чолаков е кандидатът, който може да запази интегритета на административното правосъдие, да осигури спокоен микроклимат като гаранция за максимална ефикасност в дейността на съда. Отчетено бе, че той се отличава с висока професионална компетентност, богат практически опит и изявени аналитични способности. Своите лични впечатления от съдия Чолаков сподели Юлиана Колева, която заяви, че той е многопланова и високоинтелигентна личност с подчертан дух на независимост. Според нея неколкократното му напускане на съдебната власт е демонстрация на неговото разбиране за професионално отношение съобразно стандартите за поведение на професионалната общност. Тя обърна внимание, че с днешния избор за първи път Пленумът на ВСС има възможност да се съобрази с решението на Пленума на ВАС като израз на принципа на съдийското самоуправление, в което магистратите еднозначно са припознали Чолаков като свой административен ръководител. В този смисъл са и становищата в подкрепа на Чолаков, в които без изключение се подчертават положителните професионални и нравствени качества от всички представители на съдебната система.

В съответствие с Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, решението на Пленума на ВСС за избрания председател на ВАС ще се публикува незабавно на интернет сайта на ВСС, заедно с протокола от заседанието.

Пленумът на ВСС ще изготви и изпрати предложение до Президента на Република България за назначаване на избрания кандидат на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд