Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия официално връчи отличия на съдии, поощрени по чл. 303 от Закона за съдебната власт

12 септември 2017 година

На официална церемония в рамките на заседанието днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличията на магистрати, поощрени съгласно чл. 303 от Закона за съдебната власт. Отличия „личен почетен знак – първа степен – златен“ получиха Росица Иванова Ковачева – Славова – съдия във Върховния касационен съд, Юлия Симпличева Данева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Плевен, Лилия Жекова Илиева – съдия в Софийски градски съд, Милчо Методиев Ванев – съдия в Апелативен съд – Велико Търново. С „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ е поощрена Нели Георгиева Батанова – съдия в Окръжен съд – Шумен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд