Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра председател на Административен съд – Кърджали

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра председател на Административен съд - Кърджали. Кандидатът Ангел Маврев Момчилов – председател на Районен съд – Кърджали, получи 4 гласа „за“, а другият кандидат Иван Илиев Йорданов – съдия в Районен съд – Крумовград - 5 гласа „за“. Против двамата кандидати гласуваха 4 членове на Колегията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд