Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати производството по дисциплинарно дело № 43/2015 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Владимира Янева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 43/2015 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Владимира Янева Янева–Манолева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд.

Решението на Съдийската колегия по протокол № 19/09.05.2017 г., с което същата е освободена от длъжност е влязло в сила на 05.08.2017 г. В администрацията на ВСС не е постъпвала жалба от Владимира Янева против посоченото решение на Съдийската колегия, както и не е получена информация за подадена жалба пред Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд