Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува четвърто дисциплинарно производство срещу Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския районен съд за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Димитър Узунов - председател и докладчик, и членове Галина Карагьозова и Даниела Костова.

Предложение за образуване на дисциплинарното производство е направено от Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд.

Срещу съдия Крънчева-Тропчева са образувани още три дисциплинарни производства по предложение на председателя на СГС и на Инспектората към ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд