Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Иван Коев – съдия в Софийския градски съд

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Иван Димитров Коев – съдия в същия съд. Той е санкциониран за неспазване на предвидените в процесуалните закони срокове по четири дела, констатирано с Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в СГС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд