Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед на председателя на Върховния касационен съд, с която е обърнато внимание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във ВКС

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във ВКС, за допуснато нарушение във връзка със забавяне на движението на производството по едно търговско дело.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд