Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Йохан Дженов – съдия в Районен съд – Червен бряг

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Виолета Николова – административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд – Червен бряг.

Той е санкциониран за допуснати нарушения по администрирането на четири административно-наказателни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд