Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед на председателя на Районен съд – Самоков, с която е обърнато внимание на Симеон Стойчев – съдия в Районен съд – Самоков

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Янко Чавеев – административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Симеон Стефанов Стойчев – съдия в Районен съд – Самоков, за допуснати от него нарушения в организацията на работа, довели до неспазване на сроковете за постановяване на съдебни актове по граждански дела и наказателни дела в периода 01.01.2017 г. – 01.08.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд