Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Гергана Симеонова – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград на длъжност съдия в Районен съд – Благоевград

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт назначи Гергана Мирчова Симеонова – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд