Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи двама магистрати поради пенсиониране като поощри съдия от Районен съд – Дупница

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт поощри Добринка Ангелова Цвяткова – Зафирова – съдия в Районен съд – Дупница, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Предложение за това е направено от Ели Скоклева - административен ръководител – председател на Районен съд – Дупница, във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност, поради пенсиониране. Посочва се, че съдия Цвяткова-Зафирова е придобила над 42 години юридически стаж и се е утвърдила като професионалист, почтен и конфиденциален магистрат, както и предвид личната ѝ отдаденост към работата, високия професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните задължения.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (поради пенсиониране) Добринка Цвяткова - Зафирова от заеманата длъжност „съдия в Районен съд – Дупница, и Златко Колев Костадинов от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат.

Колегията отложи разглеждането на предложение за освобождаване на Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, до приключване с изготвен съдебен акт и мотиви по въззивно дело на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд