Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни производства срещу Йорданка Ваклева – съдия в Софийския районен съд

12 септември 2017 година

По предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 35 по описа на ВСС за 2017 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да обедини производствата по дисциплинарно дело № 28/2017 г. и по дисциплинарно дело № 35/2017 г., образувани срещу Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийския районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за  съдебната власт в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 28/2017 г.

Двете производства са образувани въз основа на данните от Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в Софийския районен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд