Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни производства срещу Любка Голакова – съдия в Софийския районен съд

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 36/2017 г., обедини производствата по дисциплинарно дело № 23/2017 г. и по дисциплинарно дело № 36/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещи Любка Емилова Голакова – съдия в Софийския районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт в едно общо производство.

Двете дисциплинарни производства са образувани въз основа на данните от Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в Софийския районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд