Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи изслушването на кандидатите за председател на Административен съд – Бургас и на Районен съд – Златоград

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати – участници в процедури за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас, и на Районен съд – Златоград. Те са открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26 от 26.06.2017 г.

Процедурата за избор на председател на Административен съд – Бургас, е насрочена за 24.10.2017 г., а за Районен съд – Златоград на 17.10.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд