Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изпрати предложение до президента на Република България за издаване на указ за назначаване на Георги Чолаков за председател на ВАС

12 септември 2017 година

Днес, 12.09.2017 г., на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България, до президента на Република България бе изпратено извлечение от решението на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/11.09.2017 г., с предложение за издаване на указ за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд