Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС ще обсъди Проект на Наредба за съдебните заседатели

14 септември 2017 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще обсъди Проект на Наредба № 7 за съдебните заседатели, която предстои да бъде приета от Пленума на ВСС. Темата е планирана в дневния ред на насроченото за 18 септември 2017 г. заседание на ГС. На него ще се направи анализ и обобщение на изразени от ВСС становища и позиции относно актове на ГС. Предвидена е дискусия по направено от член на ГС предложение за промяна на правилата за работа в администрацията на органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП.

Форумите на Гражданския съвет към ВСС са открити за журналисти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд